dijous, 18 de juny del 2009

Algunes dades de l'Escola Pia


En el món hi ha 1.334 religiosos escolapis, dels quals 1.005 són sacerdots. 233 estan encara no han fet la professió perpètua. I a més, hi ha 50 novicis. Aquests religiosos estan en 26 demarcacions, entre les quals, la nostra, de Catalunya, on som 99 més 1 novici.