dilluns, 22 de juny del 2009

Dades sobre els col.legis de l'Escola Pia


L'activitat més important, almenys quanti-tativament, de l'Escola Pia són els col.legis. Com tothom sap, un dels canvis més importants dels darrers anys ha estat l'augment significatiu de laics i laiques en els equips educatius d'aquests col.legis. Us ofereixo unes dades. El nombre d'alumnes en col.legis escolapis a tot el món és de 125.079, la majoria en els nivells infantil, primari i secundari, i un percentatge petit en Formació professional i universitària.
Pel que fa als docents, n'hi ha 8.777, dels quals un 58,7% són laiques i un 35,6% laics, un total doncs d'un 94,3% de laics i laiques.