dimarts, 16 de juny del 2009

Què és el Capítol General


El Capítol General de l'Escola Pia es convoca cada 6 anys. Des de la fundació aquest serà el número 46.
Les Constitucions de l'Escola Pia, en el nº 216, expliquen la funció d'aquesta assemblea. Diu així:
"El Capítol General és l'òrgan suprem de l'Orde.
Serà convocat en el temps establert per les Regles:
a) per a examinar l'estat de l'Orde, i donar compte del govern i de l'administració des del darrer Capítol;
b) per a elegir el Prepòsit General i els seus Assistents;
c) per a discutir les proposicions presentades, tractar les qüestions més greus, fer una planificació de l'Institut i revisar les nostres lleis."

El Capítol de 2009 estarà composat per 74 religiosos. 37 hi van pel seu càrrec i 37 elegits per les diferents províncies.