dissabte, 27 de juny del 2009

Falten 4 dies


A quatre dies de l'inici a Peralta del Capítol, us faig cinc cèntims del seu desenvolupament. El Capítol té tres parts. En la primera, la Congregació General sortint presenta la situació de l'Orde a través d'uns documents anomenats "Relacions". Seria un temps d'anàlisi.

La segona part és la de les eleccions. En primer lloc elecció del nou General. Per a aquesta elecció no hi ha candidatures prèvies. Tots els escolapis del món, siguin o no al Capítol, que reuneixin les condicions establertes en les Constitucions i Regles de l'Escola Pia poden ser elegits. Les condicions són les següents: ser sacerdot d'almenys fa tres anys i profés solemne (perpetu) des d'almenys sis anys. El nou general necessita la meitat més u dels vots, excepte el general sortint, Jesús lecea, que necessita dos terços.

Després d'elegit el general, s'ha d'elegir el seu consell, format per 4 escolapis (anomenats assistents), cada un per una circunscripció geogràfica de l'Orde. Actualment les 4 circunscripcions són: Espanya, resta d'Europa, Amèrica i Africa-Asia.

La tercera part del Capítol és de planificació, de marcar-se línies de futur. En aquesta part també es discuteixen les proposicions que tot capítular té dret a presentar. La congregació sortint, per a aquesta part ha presentat 12 documents, 7 dels quals giren en torn del tema del ministeri escolapi (la missió) i els altres 5 de temes diversos (reestructuració de l'Orde, laics, economia, formació dels escolapis, pastoral vocacional).

Heus aquí el que ens espera en aquests 25 dies que serem reunits a Peralta.