dijous, 16 de juliol del 2009

Peralta de la Sal


Després de la mitja festa d'ahir, avui hem fet un dia de treball, penso que ben aprofitat. Hem continuat amb les proposicions, amb els dictàmens fets per les comissions. En general hem anat a bon ritme excepte en algunes que han obert un debat més intens, però interessant.

Algunes proposicions suposen canvis en les Regles de l'Escola Pia. N'hi ha una que vull comentar perquè la presentava jo. Es tracta d'un punt de les Regles que diu que als Capítols Provincials poden participar, amb veu i sense vot, laics, mentre no superin el 10% dels capitulars. La meva proposició consistia a suprimir aquest límit del 10%. I ha estat aprovada. Un pas cap a una presència més gran dels laics, que en la nostra província penso que és important. Amb el dia d'avui hem aconseguit acabar amb les 45 proposicions que s'havien presentat.

Demà començarem a treballar en les Línies Generals d'Acció (LGA).

Potser algú es pregunta perquè el poble on som, Peralta de la Sal, allà on va néixer Sant Josep de Calassanç, dugui aquest "de la Sal" en el seu nom. La raó es troba en unes salines que hi ha al costat del poble, "lo Salinar". Com és que hi ha sal tan lluny del mar? ho podeu llegir ampliant la fotografia del cartell explicatiu, però en síntesi, en aquesta zona, fa 60 milions d'anys hi havia mar, que posteriorment es convertí en un llac interior d'aigua salada, que va deixar amb el pas del temps una font d'aigua salada, que des de la prehistòria ha estat utilitzada per extreure'n sal. Les salines actuals es van abandonar, per no ser prou productives, fins l'any 2000. En les fotos podeu veure l'estat actual de les salines.