divendres, 3 de juliol del 2009

Vigília d'elecció
El dia d'avui ha estat intens. s'ha posat en comú el treball de comissions del dia anterior per analitzar l'avaluació feta per la congregació general. En primer lloc, lectura del text confeccionat per cada comissió, i després debat obert sobre la situació de l'Escola Pia. Opinions a vegades diferents, com és normal, però sempre en un clima de cordialitat i de respecte de les diferents opinions. Els assistents generals han intervingut per donar la seva visió de les circunscricpcions respectives i després un bon nombre de capitulars han intervingut. Amb això s'ha donat per acabada la primera fase d'avaluació. Demà començarà la segona que és d'elecció, en primer lloc del pare General, i després del seu consell. Però abans d'acabar, i com a preludi d'aquesta segona fase, hi ha hagut una votació exploratòria de possibles candidats a General. Cadascú de nosaltres hem escrit tres noms, entre els escolapis del món, que fossin o no al capítol, amb les condicions marcades en les nostra legislació (3 anys de sacerdot i 6 de professió perpètua). El primer nom que posàvem li donàvem 2 punts, el segon 1 punt i el tercer 1/2 punt. Al cap d'una estona ens han donat el resultat, del que no us puc donar cap informació, ja que se'ns ha demanat secret. Només us podré dir, demà si Déu vol, el candidat elegit definitivament.
Naturalment, després de rebre aquesta informació, s'han format grupets d'uns i altres per comentar-los.
A part de les sessions capitulars, avui la litúrgia (pregàries i eucaristia) estaven encarregades a nosaltres, de Catalunya i Califòrnies. Aprofitant aquesta ocasió, els catalans hem lliurat als capitulars una reproducció de l'estàtua de Sant Josep de Calassanç que es va col.locar a l'església de Tremp, i també la fotocòpia del llibre de pregària que Calassanç tenia a la tauleta de nit quan va morir. I per acabar-ho d'amenitzar, a l'hora de cafè, hem convidat a aromes de Montserrat o brandy Mascaró que havíem portat per l'ocasió.
Una mala notícia: la piscina no es podia utilitzar perquè estaven revisant el clor!
Demà, doncs, notícia important: el nou pare General.